Opstellingendagen zijn in groep. Naargelang de soort opstelling kunnen er 3 tot 5 mensen een vraag stellen die opgesteld wordt door de representanten. Eerst is er een inleidend gesprek tussen vraagsteller en begeleider. Als de vraag en de focus van de opstelling duidelijk zijn, mag de vraagsteller de representanten kiezen en de opstelling begint. De vraagsteller observeert, voelt, ondergaat. De begeleider kijkt er op toe dat de vraagsteller steeds verbonden blijft met de opstelling en de vraag zodat integratie en transformatie mogelijk zijn. Indien nodig, komt de vraagsteller tegen het einde zelf in de opstelling.

In principe zijn allen die aanwezig zijn in de groep beschikbaar als representant. Het is wonderlijk hoe een representant in het veld waarin we werken toegang krijgt tot de gevoelens en ervaringen van diegene of datgene waar hij/zij representant voor is. Dit is in eerste instantie dienend aan de opstelling maar daarnaast ook voor de representant verrijkend omdat vaak zijn/haar eigen familiesysteem wordt aangeraakt of in contact komt met nieuwe ervaringen. Je moet er niks speciaals voor kunnen en het gebeurt altijd. Iedereen kan dit. Geen bijzondere gave is hiervoor nodig. Hier toont zich het Eenheidsbewustzijn in de praktijk. Essentieel in het verloop van de opstelling is dat de vraagsteller constant blijft aannemen wat ten tonele komt en de gevoelens die opgeroepen worden zelf helemaal doorleeft.

Bij een opstellingdag zijn er altijd deelnemers die heel bewust ervoor kiezen om als representant deel te nemen zonder vraag in te brengen. Ik nodig daarom mensen van harte uit om te komen representeren. Een opstellingendag is afhankelijk van een goede verhouding in het aantal vraagstellers en representanten.

 

In de Agenda vind je de data van de opstellingendagen in Nederland en België.