Betty Colin 1974


Het werk van heling dat ik aanbied doe ik in liefde en diep vertrouwen in het wetende veld dat ons allemaal omvat. Naast mijn seculiere opleiding, en latere spirituele scholing ben ik ook gevormd door het leven zelf. Juist de doorvoelde en doorwerkte pijnlijke of sterk uitdagende periodes en situaties hebben geleid tot veel inzicht en een grote compassie. Van nature ben ik sterk sensitief en empathisch en kan dit beheerst en gedoseerd in mijn werk toepassen. Hierdoor is een brede bedding ontstaan waar vanuit ik dit werk doe. Dit maakt dat, zonder oordeel, alles wat zich aandient welkom is voor erkenning en transformatie.


Na mijn academische achtergrond in Romaanse talen ben ik vele jaren werkzaam geweest in het onderwijs. Hierbij heb ik gewerkt op alle niveau’s. Met jong volwassenen, professionals en immigranten. Als professioneel was ik succesvol en graag gezien maar ik voelde dat ik deze loopbaan wilde onderbreken. Mijn innerlijk werk en een diep verlangen naar heelheid vroeg hierom. Het roer ging om, ik ben gaan reizen en heb mij vol overgave verbonden met de klassieke Hindu Tantra en het Sjamanistisch medicijnwerk. In beide tradities heb ik de afgelopen 15 jaar intensief gestudeerd. Tegelijkertijd heb ik me met tederheid gewijd aan mantelzorg en stervensbegeleiding.


Bij Yogastudio Lovte Betty Colin te Voorhout (Nederland) en in het Praktijkhuis Fokus Betty Colin te Dessel (België) bied ik Systemisch Werk aan, zowel familie-, chakra-, en themaopstellingen dagen als individuele sessies. Mijn passie voor het opstellingenwerk is van recentere datum maar volledig in lijn met al datgene wat hieraan voorafging. De prachtige opleiding die ik hiervoor gevolgd heb is bij Wel opstellingen in Amersfoort Nederland. Bij dit Opleidingsinstituut ben ik nu assistent begeleider in de opleiding de Spirituele Leerweg en vanaf oktober '23 assistent begeleider in de vervolgopleiding Systemisch Werken. Verder neem ik ook nog deel aan intervisie groepen voor feed-back en verdere professionele ontwikkeling. Voor meer informatie over opstellingenwerk, zie de betreffende pagina op deze site.


Daarnaast bied ik klassieke puja’s (rituelen) aan in de Hindu Tantra traditie waarin devotionele mantra recitatie, offergaves en meditatie centraal staan. Ik werk met deze eeuwenoude traditie om de tijdloze kwaliteiten van ons bewustzijn en levensenergie te eren en te onderzoeken. De nadruk ligt hierbij op de innerlijke betekenis van de uiterlijke viering en rituele handelingen. Voor meer informatie over mijn leraren en puja, zie ook de betreffende pagina op deze site.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide