Tijdens de Shiva puja avond ervaren en vieren wij onze essentie. We maken diep contact met het zuivere en onveranderlijke Licht van Bewustzijn. Door te focussen op het Bewustzijn worden we vanzelf stil…

We eren de Shiva lingam met offergaves en mantra’s. De Shiva lingam staat symbool voor de scheppingskracht van het Shiva Bewustzijn. Tijdens het reciteren van de Rudram, een oude Vedische mantra, mag iedereen actief mee water en melk offeren aan de Shiva lingam.

We reciteren gezamenlijk de Mahamrtyunjay mantra. Deze healing mantra maakt ons los van onze beperkingen, brengt een diep besef van onze ware natuur, transformeert en maakt vrij. Ook de 108 namen van Shiva worden gezamenlijk gereciteerd.