In deze puja eren we de Godin. De godin Is het leven zelf, zij is als het vruchtbare water dat leven schenkt en ons voedt. De koningin van het universum, onoverwinbaar en absoluut vrij. Zij is de schoonheid en de kracht van het bestaan, en zij bestaat in veelheid en in éénheid. Zij toont de schittering van het zuivere bewustzijn in al zijn ontelbare facetten door zich te manifesteren als het veranderlijke bestaan terwijl zij ook alles verenigt in de ene stroom van leven.

De Godin bestaat binnen in ons als de kracht van bewustzijn, en ook buiten ons als al het gemanifesteerde dat we aanschouwen. In de Puja worden deze beide aspecten van haar bekrachtigd zodat we niet alleen devotie beoefenen maar ook tot een diep besef komen van onze ware natuur.

We verdiepen ons tijdens deze avond in de Sri Yantra. De Sri Yantra is een geometrisch patroon dat de expansie van haar kracht voorstelt in de verschillende lagen van bestaan.

We plaatsen de Sri Yantra in en rond onszelf en gaan door alle lagen heen met mantra’s, meditatie en offergaves. Alle yoginis en vrouwelijke krachten die in de driehoeken huizen komen aan bod. De puja avond wordt als het ware een begeleide reis door al onze chakra’s heen. We reciteren ook gezamenlijk een selectie van de Lalita Sahasranama, de Duizend Namen van de Godin.