Een familieopstelling brengt de onderliggende dynamieken en verstrikkingen binnen jouw familiesysteem aan het licht, de soms pijnlijke waarheid wordt getoond. Pas wanneer die ook aanvaard wordt, kan de liefde weer gaan stromen. Dit verbetert jouw contact met jouw essentiële kwaliteiten. Hierdoor herstelt en groeit jouw fundamenteel vertrouwen in het leven zelf en het dragen van jouw eigen lot.

Dit Werk heeft als doel de onderliggende niet direct zichtbare verstrikkingen binnen jouw familiesysteem zichtbaar en hanteerbaar te maken. Een familie is namelijk een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, doorlopend met elkaar verbonden zijn en blijven, zelfs voorbij de dood. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen maar ook gevangen en verstrikt.  Je familiesysteem heeft invloed op wie je bent en hoe je functioneert. Problemen in je leven blijken vaak te maken te hebben met de familiegeschiedenis. Een opstelling laat zien hoe je verbonden, dan wel gebonden bent en hoe je een beweging kunt maken om ‘meer jezelf te zijn’, om vrij je eigen keuzes te maken, met respect voor anderen en het verleden.

Door de leden van jouw familie op te stellen, komen, vanuit het Eenheidsbewustzijn, het Wetende Veld, de inzichten die op dat moment getoond willen worden over de plek die jij hebt ingenomen in jouw familiesysteem. Op je eigen plek ben je in contact met je eigen levensenergie. Niet op je eigen plek staan kan leiden tot energieverlies en onbalans. Door inzicht te verkrijgen in de gevolgen van het innemen van jouw plek en de verstrikkingen te doorvoelen, ontstaat als vanzelf een helende beweging in de ziel zowel van jou als van familieleden.

Een familieopstelling wordt steeds voorbereid. Eens beslist om je in te schrijven, krijg je een vragenlijst over jouw familiesysteem toegestuurd. Neem de tijd om die te beantwoorden voor jezelf, bel eens rond, onderzoek, vraag na…Weet dat eens je deze vragen begint te beantwoorden, jouw opstelling al begonnen is en je dit energetisch kan voelen inwerken… Jouw familiesysteem gaat open…Alleen de feiten zijn belangrijk, niet de verhalen en interpretaties… die brengen ruis … Het opstellingenwerk gaat voorbij aan de mind…Bereid ook een duidelijke vraag voor. Dit wordt de focus van de opstelling. Voel diep in jezelf waar je last van hebt op dit moment in je leven, waar je op vastloopt, wat zich steeds weer herhaalt, wat jouw pijn is en onderzoek dan wat je verlangen is met deze opstelling. Het kan gaan over vragen op het gebied van relatie(s), werk, gezondheid, loopbaan, geld, een dilemma, etc. Een opstelling verheldert de dynamiek achter de symptomen. Door de (h)erkenning hiervan is verandering mogelijk. Van groot belang is verbonden te zijn in je gevoel met de vraag die je inbrengt. Alles draait rond ervaring.